Hopp til innholdet

Hvorfor ber vi deg snakke med prest før du går til nattverd?

I Messiaskirken og i LKN ber vi deg om å ta en prat med prest før du går til nattverd for første gang. Dette kan oppleves nytt og fremmed for noen, så jeg vil nå ta et øyeblikk for å forklare, meget forenklet, hvorfor vil gjør det slik.

  Det har i utgangspunktet to grunner: På den ene siden omsorg for den enkelte, og på den andre siden omsorg for menigheten som helhet. Samtidig vil jeg understreke at dette ikke betyr at vi ikke tror du er en kristen bror eller søster, men at vi ønsker å være nøye med vår bekjennelse.

  Det er få plasser hvor kirkens enhet kommer så tydelig til syne som i nattverdens sakrament. Vi kommer sammen frem til Herrens bord og tar del i hans legeme og blod. Men denne enheten er bare et skuespill hvis vi ikke er enige om hva det handler om: At vi er syndige mennesker, som søker syndenes forlatelse, og den gis til oss i Jesu legeme og blod som deles ut i brødet og vinen, i alterets sakrament. Det skaper unødvendig tvil og forvirring hvis vi er uenige, og dessuten burde en ikke delta i noe som en er helt uenig i. Derfor vil vi sikre at du vet hva du er med på, at du kan stå innefor det, og bekjenne denne troen sammen med de andre. Dette er hovedgrunnen for måten vi praktiserer nattverden på. 

  Videre, fordi du faktisk får løftet om syndenes forlatelse i nattverden, er det også viktig at du ikke kommer med feil forutsetninger. Nattverden gis til dem som er gjenfødt i dåpens sakrament, og søker stadig å bli fornyet i syndenes forlatelse. Nattverden, og dermed løftet om syndenes forlatelse, kan derimot ikke gis til den som ønsker å leve i synd. Du har ansvar for å prøve deg selv ved nattverdbordet (1 Kor 11:28). Men også menigheten, representert ved forretende prest, må ta konsekvensene overfor dem som lever i åpenbar synd.

  Vårt mål og dypeste ønske er alltid at vi skal kunne feire nattverd sammen, men skal vi ta nattverdslæren på alvor, betyr det at vi må verne om den. For i nattverdens sakrament får du det ordene sier: Jesu legeme og blod, gitt og utøst for deg, til syndenes forlatelse. Det er dette vi ønsker at du skal ha del i.