Hopp til innholdet

Hvorfor bruker vi menn til prester i LKN?

Hvorfor bruker vi menn til prester i LKN? Svaret er koblet til et av de store og spennende mysteriene i Bibelen.

Gud skapte verden nøyaktig som han ville ha den.

Han skapte mennesker i sitt eget bilde som to biologiske kjønn som er forskjellige og gjenspeiler to ulike sider av hvem Gud er. (1Mos 1,27)

Etter syndefallet ble vi alle slått ut av vater. Det er blitt litt skjevt, men Guds ordninger forblir de samme, og det har konsekvens for menigheten.

Gud er i stand til å beskrive på en god og treffende måte hvem Han er og hvem vi mennesker er. Det gjør han i Bibelen.

Vi må derfor bare forholde oss til språket slik det er i Bibelen.
Gud er “Han” og “Far”, ikke “hun” og “mor”. Jesus er Guds Sønn, og født som mann.

Om noen derfor tenker at mennene er nærmere Gud, så minner jeg om at også Satan omtales som “han”. Overfor Gud står mann og kvinne helt likt, men hva i menigheten?

Jesus var ikke redd for å gå mot de rådende meningene. Han gjordet det som var rett å gjøre, uansett hva folk sa og mente. Han hadde både menn og kvinner som disipler, men valgte 12 menn til å være hans apostler som skulle tale på hans vegne. Han valgte bort damene fra oppgaven å være apostler, selv om flere av damene var mer trofaste enn de 12 mennene som Jesus selv hadde utvalgt. Samtidig særbehandlet han damene etter oppstandelsen fra de døde da han viste seg først for dem, før han viste seg for apostlene.

Apostlene gikk derfor i Jesu fotspor da de valgte kun kvalifiserte menn til prester, biskoper, hyrder og lærere i menighetene. De var krystallklare på at damer ikke skulle ha menighetens læreundervisning. (1Kor14,33-38 ,1Tim2,11-13) Derfor er det i vår kirke, og de fleste kirker i verden kun kvalifiserte menn som ordineres til prestetjeneste.

Det kan ligger et mysterium gjemt her.

Paulus sier at Jesus som kommer til jord er den egentlige mannen, brudgommen som kommer til damen, bruden, som er menigheten, kirken. Alle menn og kvinner på jord som går inn i et ekteskap med hverandre skal gjenspeile dette forholdet mellom Jesus Kristus og Menigheten. (Ef 5,22-33)

Kan det være at Jesus valgte menn til apostler, og lot apostlene instruere om mannlige prester, fordi mannen i prestetjenesten på en måte skal representere mannen Jesus overfor menigheten, som er Jesu brud?