Hopp til innholdet

Kirkemøtet 2022

Bildet viser delegatene på kirkemøtet 2022, fysisk fremmøtte og på Zoom
Delegatene på kirkemøtet

Kirkemøtet 2022 ble avholdt lørdag 26. mars 2022 i gymsalen i Ryenberget kirke. Det var flere delegater og observatører, både fysisk og digitalt over Zoom. Av delegater var det 6 prester og 6 lekfolk. Her er en kort oppsummering av de viktigste sakene:

Etter formaliter ble det gitt et kort innblikk i status i kirkesamfunnet, og hva som har skjedd i løpet av det siste året. Med de presteressursene vi har, drifter vi nå tett ved bristepunktet. Vi har imidlertid håp om inntil fire nye ordinasjoner sommeren 2023. De nye prestene vil da ta på seg arbeid i de menighetene som ennå står uten prest.

Sakarias Ingolfsson fortalte om oppstartsprosjekt på Island. Så langt har det vært fokus på å lage digitalt materiale, samt regelmessig gudstjenestefeiring og bibelgruppe på Zoom. I tillegg har Islandsprosjektet nå et ukentlig radioprogram med tekstgjennomgang.

Kirkesamfunnet har fått godkjenning på å motta skattefrie gaver, og mottar i tillegg trosamfunnsstøtte fra staten. Biskop viste tegn til at statsstøtten potensielt kan trekkes tilbake på kort varsel, dersom ikke kirkesamfunnet imøtekommer ideologiske krav fra det offentlige. Det er derfor viktig at en slik eventualitet ikke vil påvirke kirkesamfunnets drift, og at vi kan stå på egne bein.

Kirkefellesskap med Lutheran Church Canada

Biskop, visebiskop Alf Danbolt, og Sakarias Ingolfsson har hatt samtale med Lutheran Church Canada, for å hamre ut en avtale om kirkefellsskap. Dette for å gi Ad-Fontes studenter muligheten til å velge Concordia Lutheran Theological Seminary, St. Catherines, Ontario, ved utvekslingsstudier på fjerde år. Det ble noe debatt om en av artiklene i avtalen, angående forståelsen av Confessio Augustana artikkel V og embetssynet som kommer til uttrykk i avtalen. Som et resultat stemte 9 for å godkjenne kirkefelleskap med den den canadiske kirke. Blant de 3 som stemte mot ble det uttrykt at en i seg selv var for å erklære kirkefelleskap med denne kirken, men hadde innvendinger mot dette ene punktet i det fremlagte samtaledokumentet. Lutheran Church Canada vil stemme over avtalen på sitt kirkemøte i sommer.

Kirkerådet

Til slutt var det valg til kirkerådet, hvor fire personer stilte til valg. Valget ble så jevnt som det kan være. Likt stemmeantall for fast plass og varaplass måtte løses ved loddtrekning.

Kirkerådet er som følger:

Hans Sandry Josefsen (Valgt 2021 for 2 år)
Yngve Giljebrekke (Valt 2021 for 2 år)
Marta Burmann (Gjenvalgt for 2 år)
Marie Landsem (Vara i 2021, gjenvalgt for 2 år).
Gunstein Innvær (Vara for 1 år)