Hopp til innholdet

Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser

Veiledning for ansatte, frivillige medarbeidere og tillitsvalgte i LKN.

LKN tilslutter seg «Felles plan» for IMF, NLM, Normisjon, NMS, som er utarbeidet i juni 2017. Denne felles plan kan lastes ned her.

Kirkerådet i LKN har den 23. februar 2019 besluttet at dokumentet tilpasses LKN på følgende måte (se pdf-utgave her):

  • Overalt det står “Generalsekretær” i dokumentet så viser det til Biskop i LKN.
  • Den krenkede skal få bisitter.
  • Der det i dokumentet står “Representant for medarbeiderforening/ tillitsvalgt” så viser det til “En kollega den anklagede skal oppnevne” i LKN.
  • Landsstyre, hovedstyret, forbundsstyret – er “Kirkerådet” i LKN. Ressursgruppe er ikke oppnevnt i LKN, men blir oppnevnt ved behov av biskop.
  • Koordineringsgruppe på 3 personer der begge kjønn er representert oppnevnes ved behov av biskop.