Hopp til innholdet

Oppgjør med rasistisk vranglære

En amerikansk vranglærer, Corey Mahler, er i full offentlighet avvist og utvist av Lutheran Church Missouri Synod. Han er en nynazist som har forsøkt få innpass i denne kirken med rasistisk lære som hevder afrikanere er bibelsk bestemt til å være den hvite rases tjenere. Mahler er en grovt antisemitt som regner Satan som den første jøde, som nedtoner jødeutryddelsens omfang og grusomhet og forsøker forklare nazistenes handlinger overfor jødene i et mer positivt lys. Videre fremhever han Hitler som en døpt kristen som var en av historiens største forsvarere av sann kristendom. 

Vi har opplevd at én besøkende til vår kirke promoterte nettmateriale fra Mahler. Sist søndag, 9. juni, gav biskop Masvie på gudstjenesten i Messiaskirken orientering om denne hendelsen og at vår kirke fordømmer og avviser Mahler som en vranglærer som avvises uforbeholdent i vår kirke, og alle kirkens medlemmer må avvise denne lære like kategorisk. Om en opplever forsøk på å promotere Mahler så bes en varsle sin prest eller biskop.»