Hopp til innholdet

Givertjeneste

Arbeidet er i hele LKN er finansiert av gaver fra individer. De største utgiftene vi har er leie av lokaler og lønn til ansatte. Andre utgifter inkluderer for eksempel misjonsprosjekt og reisevirksomhet, internett-tjenester, telefon, Ad-Fontes pastorutdannelsen og regnskapsføring.

Det er flere måter å støtte arbeidet. Enkeltgaver til Den lutherske kirke i Norge kan sendes til konto: 3000.22.96159 eller på VIPPS til 20266.

Fast givertjeneste med AvtaleGiro

Dersom du ønsker å støtte arbeidet vårt med fast givertjeneste kan du klikke på linken under for å registrere deg. Du får først mulighet til å velge formål, f.eks. din lokale menighet, Ad-Fontes presteutdanning eller et av misjonsprosjektene våre.

Skattefratrekk og gaveoversikt på «Min side»

Dersom du er medlem i kirkesamfunnet eller har registrert deg som fast giver med personnummer, vil en oversikt over dine gaver bli sendt til skattemyndighetene ved årsskiftet. Dette gir deg et fratrekk på selvangivelsen.

Du kan logge inn på «Min side» for å få oversikt over dine gaveavtaler og enkeltgaver. For å logge inn trenger du å være registrert med mobilnummer og personnummer. Ta kontakt dersom du ikke kan logge inn.

Gaver fra utland

For internasjonale overføringer:
IBAN nummer: NO 1730002296159
SWIFT-/BIC-code: SPSONO22
Organisasjonsnummer: 990 475 415