Om oss

shapeimage_9.png

Historien til kirkesamfunnet og menigheten i Oslo er sammenfallende. Den menigheten kalles Messiaskirken og startet opp i 2005 med støtte fra menigheter i Missourisynoden i USA. Vi har fortsatt nære bånd til Missourisynoden, og våre pastorstudenter har ett år ved et av Missourisynodens presteseminarer som del av sin mastergrad i teologi.

Den lutherske kirke i Norge er en kirke med en ordnet tjeneste for ord og sakrament slik det skal være i en luthersk kirke. Denne tjenesten kan gis ulike benevnelser, men vi kaller den som har en slik tjeneste for pastor. Foreløpig er aller våre pastorer tidligere prester i Den norske kirke. De som blir pastorer hos oss kalles og ordineres til tjenesten, og siden vi lever i et utdanningssamfunn krever vi normalt en master i teologi eller tilsvarende av dem som skal bli pastorer. Pastortjenesten er en av tjenestene/ nådegavene i menigheten, men menigheten bygges av alle dens lemmer med den åndsutrustning som er gitt hver enkelt. Derfor oppmuntrer vi alle til å bli medarbeidere utfra den utrustning den enkelte har. Ettersom vi fortsatt er et lite kirkesamfunn har vi ikke mange ansatte. Det betyr at arbeidet bæres av gaver og frivillig tjeneste. (Les mer om vårt pastorutdanningsprogram AdFontes)

Kirken arbeider med å finne de beste måter for kirkeplanting og menighetsdrifting i et etterkristent Europa ved uttesting av ulike modeller i Norge. En var pioner i Norge ved uttesting av flerstededsmenighet fra 2008 med en menighet i Oslo, Bergen, og senere Volda, med felles menighetsledelse og pastor. I den forbindelse ble først lydoverføring og senere videooverføring igangsatt. Prekenen som holdes i Oslo videosendes idag direkte, og blir dessuten lagt ut her på kirkens nettside etter gudstjenesten hver søndag til fri bruk.

shapeimage_11En ga tidlig grønt lys for mulig menighetsoppstart i de regionale universitetsbyene. Politikken nå er i større grad å respondere på lokale forespørsler og grupper som velger å følge gudstjenesten fra Oslo over internett.

 

Facebooktwittergoogle_plusmail