Om oss

shapeimage_9.png

Historien til kirkesamfunnet begynner med oppstarten av Messiaskirken i Oslo i 2005. I 2019 har kirken 6 menigheter rundt om i landet. Kirken står for klassisk luthersk lære og praksis og er i kirkefelleskap med tilsvarende kirker andre steder.

Den lutherske kirke i Norge er en kirke med en ordnet tjeneste for ord og sakrament slik det skal være i en luthersk kirke – en prest eller pastor. Prestetjenesten er en av tjenestene/ nådegavene i menigheten og der vi trenger alle i menigheten involvert med de evner og bidrag som de vil og kan bruke i felleskapet. Derfor oppmuntrer vi alle til å bli medarbeidere utfra den utrustning den enkelte har. Vi er fortsatt et lite kirkesamfunn uten mange ansatte. Det betyr at arbeidet bæres av gaver og frivillig tjeneste. (Les mer om vårt presteutdanningsprogram www.ad-fontes.no)

Kirken arbeider med å finne de beste måter for kirkeplanting og menighetsdrifting i et etterkristent Europa ved uttesting av ulike modeller i Norge. En var pioner i Norge ved uttesting av flerstededsmenighet/multisite fra 2008. Prekenen som holdes i Oslo videosendes idag direkte, og blir dessuten lagt ut her på kirkens nettside etter gudstjenesten hver søndag til fri bruk.

shapeimage_11