Hopp til innholdet

VÅRE MENIGHETER:

NORGGA LUTHERÁLAŠ GIRKU

DEN LUTHERSKE KIRKE I KAUTOKEINO og VEST-FINNMARK

Den lutherske kirke i Vest-Finnmark og Kautokeino har gudstjenester, hovedsakelig på samisk i egne lokaler i Kautokeino, samt ulike kirkelokaler i Vest-Finnmark. Gudstjenester og «Lohkan» annonseres hovedsakelig lokalt og på menighetens facebookside. Det finnes en liste hvor gudstjenester kunngjøres på mail/sms. Ta kontakt på post@lkn.no for mer info.

Gudstjenester i Alta annonseres også her på siden.

Se mer info om Kvitkirka i Kautokeino nedenfor.

På kalenderen

Her finner du oss

Kvitkirka i Kautokeino

Kvitkirka. Foto: Olav Berg Lyngmo

Hvitkirka er menighetens lokale i Kautokeino. Bygget ble først kjøpt og brukt som lokalt bedehus fra 1998. I årene 2001-2007 ble det trinnvis pusset opp og utvidet med nye toaletter, ekstra møtesal og mulighet til overnatting. Dette ble gjort ved hjelp fra venner i Norge og USA, samt med stor dugnadsinnsats. Altertavle, alterring og døpefont stammer fra DELK-menigheten Klepp kirke i Ramnes i Vestfold. Tårnspiret er tegnet av diakon Asbjørn Hunnes og laget på Tveit Smie i Gudbrandsdalen. Det symboliserer løse- og bindenøkkelen (Johannes 20, 19-31). Domsøndag 25. november 2007, ble Kvitkirka vigslet av biskop Børre Knudsen.

Selve kirkerommet har plass til over 100 personer, i tillegg til ekstraplasser i møtesalen, som er på 70 kvm. Kirken har en liten leilighet på 30 kvm.

Når kirken ikke er i bruk av LKN, leies den ut rimelig. Ta kontakt på kvitkirka@lkn.no. Kalenderen nedenfor viser de tidspunkt hvor kirken er opptatt.