Gudstjenesteliturgi

Vi har gjort noen justeringer på siden. Det medfører at du nå finner liturgien på lkn.no/liturgi, også når det ikke er nattverd.