Medlemskap

medlemsskap

Vi spør ikke etter medlemsskap ved våre gudstjenester. Alle er hjertelig velkommen som gjester hos oss. Vi spør heller ikke etter medlemsskap hos dem som vil samles med utgangspunkt i prekener som er lagt ut på våre nettsider. Men for dem som er medlemmer i vårt kirkesamfunn vil vi sørge for kirkelig betjening.

For å bli medlem i Den lutherske kirke i Norge, må man være døpt med en kristen dåp, og som deler menighetens tro og bekjennelse og vil delta forpliktende i en av kirkens menigheter. Innmelding skjer ved henvendelse til sokneprest der vedkommende ønsker å delta i menighetsliv. De som bor slik til at det ikke finnes en av kirkens menigheter i praktisk nærhet kan bli medlem ved å henvende seg direkte til bispekontoret.

Fra en er 16 år har en stemmerett.
(For flere detaljer om medlemskap, se våre vedtekter.)