Hopp til innholdet

Medlemskap

Alle som ønsker er velkomne til å delta i våre gudstjenester, temakvelder, ungdomsarbeid, turer og annen aktivitet. Vi spør ikke etter medlemskap ved disse anledningene.

Men ved å bli medlem i LKN gir du like fullt et tydelig signal om at du ønske rå ha din åndelige tilhørighet i en av våre menigheter, bli betjent med ord og sakrament og få pastoral oppfølging ved behov. Medlemmer over 16 år har i tillegg stemmerett ved på menighetsmøte og velges til menighetens og kirkesamfunnets administrative organ.

For å bli medlem i LKN, må du derfor være døpt med en kristen dåp, dele menighetens tro og bekjennelse og ville delta forpliktende i en av kirkens menigheter. Vi ber også om at alle som ønsker medlemskap deltar i et medlemskurs hvor vi gir en oversikt over kirkesamfunnets lære og praksis.

Innmelding skjer ved henvendelse til sokneprest der vedkommende ønsker å delta i menighetsliv. De som bor slik til at det ikke finnes en av kirkens menigheter i praktisk nærhet kan bli medlem ved å henvende seg direkte til bispekontoret.

Se også detaljer om medlemskap i kirkesamfunnets vedteker.