Menigheter

Biskop Torkild Masvie
torkild.masvie@lkn.no
Alf Danbolt, Rektor AdFontes
alf.danbolt@lkn.no

Messiaskirken i Oslo

Gudstjenestested: Adventskirken, John. G. Mattesons vei 11, 0687 Oslo.
Kirken har funksjon som domkirke for kirkesamfunnet og med nasjonal livestreaming av ukentlig gudstjeneste.
www.messiaskirken.no
www.facebook.com/Messiaskirken

Sokneprest: Eirik-Kornelius Garnes-Lunde
eirik-kornelius.garnes-lunde@lkn.no

Den Lutherske Kirke i Lebesby

Gudstjenestested: Lebesby kirke og i private hjem.
Sokneprest Teigen har også gudstjenester ellers i Finnmark.

Sokneprest Nils Borge Teigen
nils.borge.teigen@lkn.no

 

Den Lutherske Kirke i Vest-Finnmark/Kautokeino

Norgga Luhterálaš girku
Gudstjenestested: Ulike kirkelokaler i Vest-Finnmark.
Gudstjenestespråk hovedsaklig samisk.
www.facebook.com/NorggaLuhteralasgirku/

Sokneprest Olav Berg Lyngmo
olav.berg.lyngmo@lkn.no

 

Den Lutherske Kirke i Lofoten

Gudstjenestested: Vestfjordgt. 64, Svolvær. (Metodistkirka)
Gudstjeneste hver tredje tirsdag kveld kl. 19.00.
www.lkn-lofoten.no
www.facebook.com/DenLutherskeKirkeiLofoten

Kontaktperson: Hans Josefsen, Mobil 473 70 787
Presteansvar: Eirik-Kornelius Garnes Lunde
eirik-kornelius.garnes-lunde@lkn.no

 

Den Lutherske Kirke i Ofoten og Sør-Troms

Gudstjeneste er vanligvis hver annen/tredje uke i Narvik og annonseres på Facebook.
www.facebook.com/DenLutherskeKirkeiOfoten

 

Den Lutherske Kirke i Ålesund/ Ålesundas luterāņu baznīca

Norsk/latviske gudstjenester i Skarbøvik kirke annenhver uke.
www.facebook.com/norsklatvisk/

Lokal koordinator: Thomas Moldskred.
Ansvarlige våren 2019: Biskop Torkild Masvie og feltprest Uģis Brūklene
torkild.masvie@lkn.no

Facebooktwittergoogle_plusmail