Hopp til innholdet

Menigheter

Messiaskirken i Oslo

Fra Gudstjenste i Messiaskirken

Gudstjenestested: Adventskirken, John. G. Mattesons vei 11, 0687 Oslo.
Kirken har funksjon som domkirke for kirkesamfunnet og med nasjonal livestreaming av ukentlig gudstjeneste.

Gå til menighetens NettsideFacebooksideKalender
Sokneprest: Sakarias Ingolfsson sakarias.ingolfsson@lkn.no

Les mer

Den Lutherske Kirke i Lebesby

Lebesby

Gudstjenestested: Private hjem og Samemisjonens kapell.
Sokneprest: Nils Borge Teigen nils.borge.teigen@lkn.no

Les mer

Den Lutherske Kirke i Vest-Finnmark/Kautokeino

Lebesby

Norgga Luhterálaš girku
Gudstjenestested: Ulike kirkelokaler i Vest-Finnmark.
Gudstjenestespråk hovedsaklig samisk.
www.facebook.com/NorggaLuhteralasgirku/

Les mer

Den Lutherske Kirke i Lofoten

Gudstjenestested: Vestfjordgt. 64, Svolvær. (Metodistkirka)
Gudstjeneste hver tredje tirsdag kveld kl. 19.00.
www.lkn-lofoten.no
www.facebook.com/DenLutherskeKirkeiLofoten

Kontaktperson: Hans Josefsen, Mobil 473 70 787
Gudstjenesteansvar 2021: Eirik-Kornelius Garnes Lunde
eirik-kornelius.garnes-lunde@lkn.no

Les mer

Den Lutherske Kirke i Ofoten og Sør-Troms

Fra Hergot kapell

Gudstjeneste om lag månedlig i Hergot kapell utenfor Narvik. Gudstjenestene annonseres på Facebook.
www.facebook.com/DenLutherskeKirkeiOfoten

Ansvarlig prest høsten 2021: Eirik-Kornelius Garnes Lunde
eirik-kornelius.garnes-lunde@lkn.no

Les mer

Den Lutherske Kirke i Ålesund/ Ålesundas luterāņu baznīca

Norsk/latviske gudstjenester i Skarbøvik kirke annenhver uke.
www.facebook.com/norsklatvisk/

Lokal koordinator: Thomas Moldskred.
Gudstjenesteansvar: Biskop Torkild Masvie
torkild.masvie@lkn.no

Les mer

Den Lutherske Kirke i Trondheim

Oppstartsmenighet med gudstjeneste med ujevne mellomrom i Døves kirke i Trondheim.

Gudstjenesteansvar: Biskop Torkild Masvie
torkild.masvie@lkn.no