Menigheter

Messiaskirken i Oslo
Kirken har funksjon som domkirke for kirkesamfunnet og med nasjonal livestreaming av ukentlig gudstjeneste.
Gudstjenestested: Linstowsgate 3.
Prest (fra 1.aug): Eirik-Kornelius Garnes-Lunde
Den Lutherske Kirke i Lebesby
Gudstjenestested: Lebesby kirke og i private hjem.

Teigen har også gudstjenester ellers i Finnmark.

Sogneprest Nils Borge Teigen
Den Lutherske Kirke i Vest-Finnmark/Kautokeino
Gudstjenestested: Ulike kirkelokaler i Vest-Finnmark.
Gudstjenestespråk hovedsaklig samisk.
Sogneprest Olav Berg Lynmo
olav.berg.lyngmo@lkn.no
Den Lutherske Kirke i Lofoten
Gudstjenestested: Vestfjordgt. 64, Svolvær. (Metodistkirka)
Kontaktperson: Hans Josefsen, Mobil 473 70 787
Presteansvar: Eirik-Kornelius Garnes Lunde

www.facebook.com/DenLutherskeKirkeiLofoten

Den Lutherske Kirke i Ofoten og Sør-Troms
Gudstjenestested: Eliborg, Gratangnsbotn og Sjømannskirken i Narvik.
Presteansvar: Tore Vatne Helland

www.facebook.com/DenLutherskeKirkeiOfoten

Den Lutherske Kirke i Ålesund/ Ålesundas luterāņu baznīca
Norsk/latviske gudstjenester i Skarbøvik kirke.
Oppstart 29.april.
Ansvarlige våren 2018: Biskop Torkild Masvie og prost Romans Kurpnieks
Facebooktwittergoogle_plusmail