Hopp til innholdet

VÅRE MENIGHETER:

DEN LUTHERSKE KIRKE I TRONDHEIM

Den lutherske kirke i Trondheim er en oppstartsmenighet i Trondheim. Foreløpig er det gudstjenester i Døvekirken med ujevne mellomrom. Fra høsten 2023 har menigheten egen prest, og da vil gudstjenester være regelmessige hver søndag.

Sokneprest

Martin Olai Torsvik er sokneprest i Trondheim. I oppveksten var Martin aktivt i det lokale bedehusmiljøet, hvor han tidlig utviklet en interesse for teologi. Han har også hatt en nær tilknytning til kirken ettersom hans far var prest og har deltatt i både gudstjenester og kirkelige aktiviteter gjennom oppveksten. Etter å ha fullført videregående skole flyttet Martin til Oslo for å studere teologi ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole. 

På kalenderen

Hvordan finner du oss?

Den lutherske kirke i Trondheim har gudstjenester i Døves kirke, Klæbuveien 43, Trondheim.