Hopp til innholdet

Dokumenter

 • Den Lutherske Kirke i Norge, 1536 & 2006

  en videreføring av den norske reformasjonskirken og konfesjonell lutherdom. Den Lutherske Kirke i Norge vil videreføre reformasjonsarven som Den norske kirke (DNK) har forlatt. Vi regner reformasjonen i Danmark-Norge, ca. […]

  Åpne dokument

 • Statskirkesystemet har preget oss mer enn vi tenker over

  Denne artikkelen handler om hvordan rammevilkårene for kirken har endret seg gjennom århundrene og like til vår egen tid og vårt eget land. Om hvordan kristne har tilpasset seg bevisst […]

  Åpne dokument

 • Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser

  Veiledning for ansatte, frivillige medarbeidere og tillitsvalgte i LKN. LKN tilslutter seg «Felles plan» for IMF, NLM, Normisjon, NMS, som er utarbeidet i juni 2017. Denne felles plan kan lastes […]

  Åpne dokument

 • Ordning for privat skriftemål

  P: I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn †. Amen.Den skriftende (S) kneler Del I: Syndsbekjennelsen A: Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Enten jeg sitter eller […]

  Åpne dokument

 • Personvernerklæring for Den lutherske kirke i Norge (LKN)

  Sist oppdatert 20. januar 2022 Den lutherske kirke i Norge eksisterer for å plante og veilede menigheter som ved Ord og sakrament kan hjelpe kirkens medlemmer og deres barn til […]

  Åpne dokument

 • Organisasjonskart

  Åpne dokument

 • Vedtekter for Den Lutherske Kirke i Norge

  Vedtektene er vedtatt på stiftelsesmøtet Oslo, 17. september 2006, med endring vedtatt 10. mai 2015 og tar effekt 16. januar 2016. Ny justering 25. mars 2017. Ny justering 17. mars […]

  Åpne dokument

Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser i LKN.
A. Vi har tatt i bruk samme retningslinjer som IMF, NLM, Normisjon og NMS utviklet. Dem finner du her.
B. Her forklares oversiktlig også hvordan disse retningslinjene er tilpasset LKN.

Elsket av Gud fra en celle stor

Elsket av Gud fra en celle stor
Veiledning om abort, prøverørsbefruktning m.m.