Linker

Linker til til mer informasjon om kirkens virksomhet

Facebook:
●      www.facebook.com/DenLutherskeKirkeiNorge

Engelsk facebookside:
●      www.facebook.com/TheLutheranChurchInNorway

Vår menighet i Oslo:
●      www.messiaskirken.no

Ad-Fontes 5årig BA/MA pastoropplæringsprogram
●     www.ad-fontes.no

Kirken er medlem i

●     International Lutheran Council: www.ilc-online.org
●     Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid: www.kirkenett.net

Kirken er i offisielt kirkefelleskap med:

●     Den evangelisk lutherske kirke i Latvia: www.lelb.lv/en
●     Den lutherske Missouri synoden i USA: www.lcms.org
●     Den evangelisk lutherske kirke i Litauen: www.liuteronai.lt
● .   Den evangelisk lutherske ingermanlandske kirke i Russland: www.elci.ru
● .   American Association of Lutheran Churches: www.taalc.org

Andre norske “nabokirker”

●      Det evangelisk lutherske kirkesamfunn: www.delk.no
●      Valgmenigheter i Nord Norge: valgmenighet.no

Misjonsprosjekter vi støtter

●      Jødemisjonsarbeide ut fra Immanuelkirken i Tel Aviv: Israelsmisjonen
●      Pastorutdanning i Sør Amerika ved Concordia Argentina: http://www.seminarioconcordia.com.ar/
●      Hjelp til forfulgte kristne gjennom organisasjonen: Åpne Dører.

 

Facebooktwittergoogle_plusmail