Linker

Linker til til mer informasjon om kirkens virksomhet

Facebook:
www.facebook.com/DenLutherskeKirkeiNorge
Engelsk facebookside:
www.facebook.com/TheLutheranChurchInNorway
Ad-Fontes 5årig BA/MA presteopplæringsprogram
www.ad-fontes.no

Kirken er medlem i
● International Lutheran Council: www.ilc-online.org
● Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid: www.kirkenett.net

Kirken er i offisielt kirkefelleskap med:
● Den evangelisk lutherske kirke i Latvia: www.lelb.lv/en
● Den lutherske Missouri synoden i USA: www.lcms.org
● Den evangelisk lutherske kirke i Litauen: www.liuteronai.lt
● Den evangelisk lutherske ingermanlandske kirke i Russland: www.elci.ru
● American Association of Lutheran Churches: www.taalc.org

Andre norske “nabokirker”
● Det evangelisk lutherske kirkesamfunn: www.delk.no
● Valgmenigheter i Nord Norge: valgmenighet.no

Misjonsprosjekter vi støtter
● Presteutdanning i Sør Amerika ved Concordia Argentina: http://www.seminarioconcordia.com.ar/
● Hjelp til forfulgte kristne gjennom organisasjonen: Åpne Dører.
● Menighetsundervisning i Israel.