Hopp til innholdet

Kristelige spørsmål og svar for dem som går til alters

20 spørsmål og svar til egen refleksjon og prøvelse for dem som går til alters. Stoffet er blitt tilskrevet Martin Luther, men det er usikkert om det virkelig stemmer. Oversettelsen har tatt utgangspunkt i andre oversettelser til norsk, svensk, engelsk og islandsk, og er sammenliknet med moderne tysk utgave.

1. Tror du at du er en synder?

Ja, det tror jeg. Jeg er en synder.

2. Hvordan vet du det?

Av de ti bud, som jeg ikke har holdt.

3. Gjør dine synder deg også vondt?

Ja, det gjør meg vondt at jeg har syndet mot Gud

4. Hva har din synd gjort deg fortjent til?

Guds vrede og unåde, døden og en evig fordømmelse. (Rom 6,21.23)

5. Håper du også å bli frelst?

Ja, det håper jeg.

6. Hvem er det da som du tror og håper på?

Min kjære Herre Jesus Kristus.

7. Hvem er Kristus?

Guds sønn, sann Gud og sant menneske.

8. Hvor mange guder er det?

Bare én Gud, men tre personer: Fader, Sønn og Hellig Ånd.

9. Hva har da Kristus gjort for deg siden du tror og håper på ham?

Han er døde for meg og har utøst sitt blod på korset til mine synders forlatelse.

10. Døde også Faderen?

Nei, Faderen døde ikke for han han er ene og alene Gud, likesom også Den Hellige Ånd. Men Sønnen er både sann Gud og sant menneske. Det var han som døde for meg og utøste sitt blod for meg.

11. Hvordan vet du det?

Av det hellige evangelium, av innstiftelsesordene til sakramentet, og av at Kristi legeme og blod gis meg som pant i sakramentet.

12. Hvordan lyder innstiftelsesordene?

Vår Herre Jesus Kristus i den natt da han ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det, ga disiplene og sa: Ta dette og et det. Dette er mitt legeme som gis for dere. Gjør dette til minne om meg. Likeså tok han kalken etter måltidet, takket, ga dem og sa: Drikk alle av den. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utøses for dere til syndenes forlatelse. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg.

13. Tror du da at Kristi sanne legeme og blod er i sakramentet?

Ja, det tror jeg.

14. Hva er det som overbeviser deg til å tro det?

Det er Kristi ord: «Ta dette og et det! Dette er mitt legeme.» «Drikk alle av den! Dette er mitt blod.»

15. Hva skal vi gjøre når vi eter og drikker Kristi legeme og blod, og på den måten tar imot pantet på syndenes forlatelse?

Vi skal huske og forkynne hans død og hans blod som ble utøst, slik han har lært oss: Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg.

16. Hvorfor skal vi huske og forkynne hans død?

For at vi skal lære å tro at ingen skapning kan sone for våre synder. Ene og alene Kristus, som er sann Gud og sant menneske, kan gjøre det. Videre, for at vi skal lære å forskrekkes over våre synder og erkjenne hvor store de er. Til slutt, for at vi skal glede og trøste oss ved Kristus alene, og bli salige ved troen på ham.

17. Hva var det som beveget Kristus til å dø for dine synder og gjøre fyllest for dem?

Hans store kjærlighet til sin Far, til meg og andre syndere, slik det står skrevet i Joh 14, Rom 5, Gal 2 og Efes 5.

18. Hvorfor vil du da gå til alters?

For at jeg skal lære å tro at Kristus, på grunn av sin store kjærlighet, døde for mine synder. Videre for at jeg skal lære av ham å elske Gud og min neste.

19. Hva er det som oppmuntrer og formaner et kristent menneske til å ta imot alterets sakrament ofte?

For det første Herre Kristi befaling og nådige løfte, for det andre menneskets egen store nød, som er årsaken til at denne befaling, løfte og oppmuntring er gitt.

20. Hva skal et menneske gjøre som ikke kjenner sin egen store nød og verken hungrer eller tørster etter sakramentet.

Det finnes ikke noe bedre råd enn dette, at et slikt menneske først av alt skal ta på seg selv og kjenne om han fortsatt har kjøtt og blod. Så skal han tro og stole på det Skriften sier i Gal 5 og Rom 7.

For det andre skal han se seg omkring og se etter om han ennå er i verden, og huske at der vil det aldri mangle synd og vansker, slik skriften sier i Joh 15-16 og i 1 Joh 2 og 5.

For det tredje må han vokte seg, for djevelen er alltid over ham med sine løgner og mord, og vil hverken gi ham fred i det ytre eller i det indre, slik Skriften beskriver det i Joh 8 og 16; 1 Pet 5; Efes 6 og 2 Tim 2.