Hopp til innholdet

En liten hilsen fra Lebesby

Utsikt over Lebesby

Lebesby er en liten bygd i Indre Laksefjord. Her bor 150 innbyggere langs en veistrekning på 5 mil. Heldigvis er det så langt til neste bygd med skole at det ikke er noen fare for at vår lille skole med 20 elever fra 1-10.klasse blir nedlagt. Den lutherske kirke i Lebesby består av Anne og meg og vår yngste datter Alice på 12 år, samt vår eldste sønn Daniel med kone og seks barn. Det blir 11 medlemmer i alt.

Men vi er flere kristne som kommer sammen i bygdas misjonsforening, to ektepar og en til. Barna deres har flyttet ut, men noen av dem kommer når de er på hjemmebesøk. Vi prøver å komme sammen om søndagene, og da går det på omgang mellom familiene. Det hender også at vi får besøk av tilreisende predikanter.

Av og til har vi gudstjenester. Da kommer også flere av de andre i misjonsforeningen. Vi får ikke bruke bygdas kirkehus. Derfor feirer vi gudstjeneste hjemme. Vi driver også barne- og ungdomsarbeid. Omtrent alle barna i bygda er med i barnegruppa fra 2 til 10 år. De fleste fortsetter også i ungdomsgruppa. På den måten får vi nå dem med Guds ord.

Jeg fyller 65 år til sommeren. Jeg har en liten deltidsstilling i Norges Samemisjon. Da har jeg bl.a. gudstjenester i Samemisjonens sommerkapell. Jeg har også en deltidsstilling som utlånsstyrer for biblioteksfilialen i Lebesby. Dessuten er jeg tilkallingsvikar på skolen. Dette skoleåret har jeg hatt veldig mye vikariering. I fjøset har vi ti sauer og en vær.

Nils Borge Teigen, sokneprest i Den Lutherske Kirke i Lebesby