Hopp til innholdet

Lutheran Church-Canada og LKN erklærer kirkefellesskap

Lutheran Church-Canada og Den Lutherske Kirke i Norge og Island erklærer kirkefelleskap.

Samtaler mellom ledelsen i de to kirkene ledet til anbefaling til sine kirkemøter. Vår kirke fikk tilslutning til kirkefelleskap på vårt kirkemøte i vår, og den canadiske kirke vedtok enstemmig å anerkjenne kirkefelleskap på sitt kirkemøte 12.juni, og 13.juni ble avtalen signert av kirkepresident Tim Teuscher, og biskop Torkild Masvie i nærvær av de 300 delegatene på kirkemøtet i Edmonton.

Avtalen innebærer at våre AdFontes-studenter nå har full tilgang til de to presteseminarene som denne kirke har: Concordia Seminary Edmonton, og St Catharines.

Det er også interesse i den kanadiske kirken å involveres både i arbeidet i Israel og Island.

Denne kirken var en del av Missouri synoden frem til at de ble skilt ut som egen nasjonal kirke for Canada.

Biskop Masvie ser denne nye søsterkirken som strategisk partner for fremtiden.