Hopp til innholdet

Ordning for privat skriftemål

P: I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn †. Amen.
Den skriftende (S) kneler

Del I: Syndsbekjennelsen

A: Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt bortefra forstår du min tanke. Enten jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner nøye alle mine veier. For det er ikke et ord på min tunge – se, Herre, du vet det alt sammen. (Sal 139:1-4)

Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker, se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei! (Sal 139:23-24)

P: Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. (1Joh 1:8-9)

P: La oss be:

S (evt. P): Hellige Gud, barmhjertige Far. Jeg arme menneske, som har del i slektens synd og skyld, bekjenner for deg, rettferdige Gud, at jeg på mange måter har forbrutt meg mot deg. Jeg har ikke elsket deg over alle ting, og ikke min neste som meg selv. Med tanker, ord og gjerninger har jeg syndet mot deg og dine hellige bud. Om du skulle dømme meg etter det jeg har gjort, hadde jeg fortjent å bli forkastet av deg.

S: Jeg bekjenner for den allmektige Gud, og for deg, at jeg har syndet i tanker, ord og gjerninger. Særlig bekjenner jeg …

Her nevnes konkrete synder som står i forgrunnen for bevisstheten og plager samvittigheten.

For disse synder ber jeg om Guds tilgivelse for Jesu Kristi skyld.

P: Kjære himmelske Far, du har lovet at du vil ta imot i nåde alle som vender om til deg, og i tillit til vår Frelser Jesu Kristi fortjeneste tar sin tilflukt til din store barmhjertighet. Du vil tilgi dem alt de har forbrutt og aldri mer tilregne dem deres synder.

S: Dette setter jeg min lit til og ber om tilgivelse for all min synd, for Jesu Kristi skyld.
S: Amen.

Del II: Avløsningen

A: Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inne i meg! Kast meg ikke bort fra ditt åsyn! Ta ikke din Hellige Ånd fra meg! Gi meg igjen din frelses fryd, og hold meg oppe med en villig ånd! Amen. (Sal 51:12-14)

P: Jesus Kristus sier: Sannelig sier jeg dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen. Atter sier jeg dere: Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen. (Matt 18:18-19)

Tror du at min tilgivelse er Guds?

S: Ja

P under håndspåleggelse: Etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling, tilsier jeg deg alle dine synders nådige forlatelse, i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds Navn. Han som begynte en god gjerning i deg, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. (Fil 1:6)

Her kan det bes fri bønn

P: La oss be Herrens Bønn:

Kan evt. synges:

Uten vokal: Herrens bønn med melodi av Ole Fredrik Norbye
Med vokal: Herrens bønn med melodi av Ole Fredrik Norbye

A: Vår Far i himlene! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen. (Matt 6:9-13)


M: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden; gi oss idag vårt daglige brød; og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere; og led oss ikke inn i fristelse; men fri oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen. (Matt 6:9-13)

P: Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte· sitt syn på deg og gi deg fred. † Amen.

Gå i fred, og tjen Herren med glede.

S: Amen †

Den skriftende reiser seg