Hopp til innholdet

Skattetrekk for gaver til LKN

I løpet av de kort tid vil flere av LKNs medlemmer samt de som har tegnet fast givertjeneste med skattefratrekk, motta en gaveoversikt i posten. Oversikten vil vise alle gaver som er gitt elektronisk i løpet av 2021 og totalbeløpet vil bli automatisk ført inn på årets selvangivelse til fratrekk på skattegrunnlaget.

Dette skjer fordi vi sent i høst fikk invilget vår søknad om å kunne motta skattefrie gaver. For å kunne benytte deg av muligheten må tre ting være på plass:

  • Først må du være registert i våre system med personnummer. Dette vil du være hvis du er medlem i kirkesamfunnet eller dersom du har tegnet fast givertjeneste og oppgitt personnummer.
  • For det andre er det gaver som vi kan dokumentere at du har gitt, som teller til skattefratrekk. Det betyr i praksis gaver som er gitt økonomisk, enten ved bankoverføring, fast givertjeneste eller på Vipps. Kontantgaver kan vi dessverre ikke registrere på denne måten.
  • Til slutt må det totale beløpet gjennom kalenderåret være på minst 500 kroner.

Dersom du ennå ikke har tegnet fast givertjenste, er det mulig å gjøre det på følgende lenke (levert av KNIF). Der kan du også velge formål, dvs. hvilken avdeling gaven skal godskrives til.