Hopp til innholdet

Fire nye prester ordineres sommeren 2023

Oppdatert 25. mars; 20. april.

Søndag 13. mars var spenningen og ventetiden over da det ble kunngjort hvilke fire som blir ordinert til prester til sommeren til tjeneste i Den Lutherske Kirke i Norge. De vil alle på det tidspunkt ha doble mastergrader i teologi etter å ha fullført det fem-seksårige teologiløpet i AdFontes lutherske presteutdanning.

Den lutherske kirke i Norge som har 9 menigheter og oppstartssteder, har med sine 6 prester vært kraftig underbemannet, og ser frem til tilskuddet av unge svært godt skolerte prester som gjør at fire menigheter går over fra månedlig til ukentlig gudstjenester.

De fire prestene får følgende tjenestesteder:

Markus Snellman blir sokneprest i Narvik / Svolvær, med bosted Narvik. Han flytter til sommeren med sin familie til Narvik. Markus kommer fra den svenskspråklige del av Finland og har læstadiansk bakgrunn.

Martin Olai Torsvik blir sogneprest i Trondheim og sammen med sin kone flytter de til Trondheim i August. I oppveksten var Martin aktivt i det lokale bedehusmiljøet, hvor han tidlig utviklet en interesse for teologi. Han har også hatt en nær tilknytning til kirken ettersom hans far var prest og har deltatt i både gudstjenester og kirkelige aktiviteter gjennom oppveksten. Etter å ha fullført videregående skole flyttet Martin til Oslo for å studere teologi ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole hvor han nå fullfører sin master. 

Kjetil Homdal blir sokneprest i Ålesund. For ham og hans families del blir det forsinket oppstart til august 2024 fordi forsvaret gjør ham til vernepliktig feltprest i ett år først. Etter det vil denne agder-mannen, som en stund var innom politiskolen, gjøre ålesunder av seg. I mellomtiden vil Ålesund betjenes fra Oslo.

Håvard Evensen blir stiftskapellan i Oslo. Narvikværingen vil bistå bispekontoret i betjeningen av menigheter som trenger prestehjelp, samt ha presteoppgaver i Messiaskirken Oslo.

Mortensrud kirke
Mortensrud kirke

Prestekandidatene ordineres i Oslo 13. august kl 11:00 i Mortensrud kirke av biskop Torkild Masvie. Deres doble mastergrader er fra Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Oslo og Concordia Theological Seminary Ft Wayne, Indiana i USA, som en del av supplementstudiet ved AdFontes femårige presteopplæringsprogram i Oslo.

Messiaskirken i Oslo har status som domkirke for kirkesamfunnet. Kirkesamfunnet som står for klassisk liturgisk lutherske teologi og gudstjenesteliv har vokst siden oppstart i 2006. Kirken står også bak AdFontes som siden 2007 har drevet den eneste lutherske presteutdanningen utenfor statskirkens rammer.

www.ad-fontes.no, www.lkn.no,
Den Lutherske Kirke i Norge
John G. Mattesons vei 11
0687 Oslo.

Pressekontakt er Torkild Masvie, biskop.
torkild.masvie@lkn.no,
telefon 98643404