Hopp til innholdet

Sokneprestkandidat til Kautokeino

Det er med glede vi kan melde at Gunstein Innvær er kandidat til soknepreststillingen i Den Lutherske Kirke i Kautokeino (Kvitkirka) fra sommeren 2025. De neste to årene skal han først avslutte sin mastergrad i teologi ved Fjellhaug før han, kona Helene og baby drar til Concordia Seminary Ft. Wayne der han tar sin andre teologiske mastergrad vinteren 2024/25. Etter 6 års teologiske studier vil familien flytte til Kautokeino der oppstarten av prestetjenesten går samtidig med samisk språkstudier. Helene Lillestøl Innvær er lærer og har alt vært i kontakt med skolen i Kautokeino om hva lærerbehovet er.

Familien Innvær planla opprinnelig å reise ut som misjonærer, men møtet med Kautokeino og prestemangelen der endret planene slik at de har meldt seg til tjeneste i Kautokeino, og biskopen har bekreftet at kirken ønsker det samme. Vanligvis kunngjøres plassering av prester kun måneder før ordinasjon, men på grunn av det mer omfattende krav til språkstudium i denne stillingen så kreves det at både kommende prest og biskop er samstemmige tidlig om hvor tjenesten skal skje. Gunstein Innvær er en språkmann som både har interesse og evne til å lære nye språk. I studiet har han lært latin, gammel-gresk og bibel-hebraisk.

Flokken i Kvitkirka har savnet bo-nærværet av sin første sokneprest Olav Berg Lyngmo. Trofast har pensjonisten Lyngmo reist fra Bjerkvik til Kautokeino for å holde noen gudstjenester i året. Nå nærmer tiden seg for at Kvitkirka på nytt kan få sin egen sokneprest bosatt i bygda. Dermed vil også Alta få mye mer regelmessige kirkelig betjening enn den sporadiske som vår kirke har gjort der siden 2009. Gunstein Innvær vil som alle andre prester i kirken ha ansvar for gudstjenester to steder, og i dette tilfelle altså Alta i tillegg til Kautokeino.

Frem til Innvær er på plass som sokneprest i Kautokeino så vil biskopen sørge for at han selv og noen av kirkens prester vil holde gudstjenester i Kvitkirka. Kommende høst 2023 og vår 2024 vil Gunstein Innvær komme noen ganger til Kautokeino for menighetspraksis og blir mer kjent med menigheten. Med så tidlig varsel er dette en melding om intensjonen til familien Innvær og Den Lutherske Kirke i Norge og Island, Nå legges planene, vel vitende om at i et 2-årsperspektiv kan ting skje som justerer planene.

Torkild Masvie
Biskop
Den Lutherske Kirke i Norge og Island