Hopp til innholdet

Alf Danbolt

«Fortapes» eller «Gå til grunne»?

Bibelselskapet vil endre oversettelsen av ordet «apollymi» i Joh 3,16. De vil erstatte «fortapelse» med «gå til grunne», som er en fullt mulig oversettelse. Men vil det gi norske lesere en bedre forståelse av dette verset? Eller står en i fare for å gi bibelleserne et feilaktig inntrykk av hva «den lille Bibel» handler om? Hvordan brukes det greske ordet ellers i Bibelen? Hva er den mest saksvarende oversettelsen av det greske ordet apollymi til norsk?