Hopp til innholdet

Arrangementer

Velg visning

Arrangement Views Navigation

I dag

Event Series Gudstjenester i Molde

Gudstjeneste i Molde

Adventkirken i Molde Frænaveien 5,Molde,Norge

Velkommen til gudstjeneste med nattverd i Molde. Vi leier gudstjenestelokale av Adventkirken i Frænaveien 5. Gudstjenesten ledes av stiftskapellan Håvard Evensen.

Gudstjeneste i Kabelvåg

Kabelvåg innbyggerforening Sommerskaret 1,Kabelvåg,Norge

Lekmannsgudstjeneste

Event Series Bibelundervisning og temakvelder

Bibelundervisning på Zoom

Velkommen til Bibelundervisning på Zoom. Bibelundervisningen er ment for hele kirkesamfunnet og for alle andre som kan finne det interessant å delta. Vi satser på bibeltime annen hver torsdag i partallsuker høsten 2023, fra 7. september til og med 14. desember. Bibeltimen holdes av Sakarias Ingolfsson, sokneprest i Messiaskirken. Flere av bibeltimene vinteren 2023–2024 kommer… Les mer »Bibelundervisning på Zoom

Kveldsgudstjeneste i Harstad

Bethel Harstad Strandgata 27,Harstad,Norge

Vel møtt til gudstjeneste i Bethel Harstad. Les søndagens tekster på www.søndagenstekst.no