Hopp til innholdet

Konfirmasjon

I slutten av Matteusevangeliet gir Jesus sin befaling til kirken: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!» (Matt 28:18-20). Konfirmasjon i Den lutherske kirke i Norge er én av flere måter vi ærer Jesu befaling på. Det er en grunnleggende utrustning i den kristne troen, hvor vi leser Bibelen sammen, øver på katekismen og ser nærmere på hvorfor vi gjør det vi gjør i kirken. Det er også rom for at konfirmantene kan komme med egne spørsmål og forme opplegget.

Konfirmantundervisning starter vanligvis i det året konfirmanten fyller 13 år.

Konfirmantopplegget kan være noe forskjellig fra menighet til menighet, etter antall deltakere og lokale forhold og ressurser. I Messiaskirken i Oslo fordeles opplegget på to år, med litt lengre mellomrom mellom samlingene. Messiaskirkens oppleggg deler seg i tre hovedområder, med hver sin målsetting:

  1. At konfirmantene bygger et grunnlag til å lese og studere Bibelen på egenhånd. Dette betyr at de vil lære seg de lange linjene i Bibelens store fortelling, hvem de viktigste personene er, og hvordan ting forholder seg til hverandre på kartet.
  2. At konfirmantene bygger en grunnleggende troslære, basert på katekismen. I løpet av samlingene kommer vi til å praktisere dette gjennom å lese budene, bekjennelsen og bønner. Vi kommer også å jobbe videre med temaer som budene, bekjennelsen, bønn, dåp og nattverd.
  3. At konfirmantene er kjent med kirkens liv, og det kristne liv som individer. Dette inkluderer å forstå gudstjenesten og symboler i kirken, samt få et møte med f.eks. tjenestegrupper og/eller bibelgrupper. Konfirmantene kan få oppgaver som å lese bønner i gudstjenesten og presentere bibelhistorier på samlingene.

Kontakt en av prestene i din nærmeste menighet for påmelding og flere opplysninger.