Hopp til innholdet

VÅRE MENIGHETER:

DEN LUTHERSKE KIRKE I LOFOTEN

Den lutherske kirke i Lofoten har gudstjenester i Metodistkirken i Svolvær. Gudstjenestene annonseres i kalenderen og på facebook.

Menighetsrådsleder og lokal kontakt er Hans S. Josefsen.

Ansvarlig prest

Eirik-Kornelius Garnes-Lunde er ansvarlig prest for menighetene i Lofoten og i Ofoten. Vanligvis holdes gudstjenester begge plasser samme helg.

E-post: eirik-kornelius.garnes-lunde@lkn.no
Telefon: +47 938 31 305

Den 13. august blir Markus Snellmann ordinert i Mortensrud kirke. Han vil deretter ta over stillingen som sokneprest i Den Lutherske kirke i Ofoten og Lofoten. Markus gjør for tiden ferdig mastergrad i teologi og misjon fra Fjellhaug Internasjonale Høgskole, noe som inkluderer et år med utvekslingsstudier ved Concordia Theological Seminary i Ft. Wayne.

På kalenderen

Hvordan finner du oss?

Metodistkirken i Svolvær, hvor vi har gudstjenester, ligger ved Vestfjordgata 64.