Hopp til innholdet

VÅRE MENIGHETER:

ÅLESUNDAS LUTERĀŅU BAZNĪCA

DEN LUTHERSKE KIRKE I ÅLESUND

Den lutherske kirke i Ålesund har for tiden sine gudstjenester i lokalene til Indre sjømannsmisjon i Torhallen, omtrent tredje hver uke. Gudstjenestene annonseres i kalenderen (Se kolonnen til høyre) og på facebook.

Lokal kontakt er Thomas Moldskred.

Menigheten i Ålesund har oversettelse til latvisk når det er mulighet for dette, og har flere ganger hatt latvisk prest på besøk.

Ansvarlig prest

Torkild Masvie er ansvarlig prest for menigheten i Ålesund mens sokneprest Kjetil Homdal gjør tjeneste som vernepliktig feltprest.

E-post: torkild.masvie@lkn.no
Telefon: +47 986 43 404

Den 13. august 2023 ble Kjetil Homdal ordinert i Mortensrud kirke. Vinteren 2023–2024 skal han gjøre ett års tjeneste som vernepliktig feltprest, før han tar over stillingen som sokneprest i Den lutherske kirke i Ålesund. Vinteren 2023–2024 blir menigheten betjent av tilreisende prester fra kirkesamfunnet.

På kalenderen

Hvordan finner du oss?

Indre sjømannsmisjons lokaler i Torghallen, hvor vi har gudstjenester, ligger ved Nedre Strandgate 5, 6003 Ålesund.