Hopp til innholdet

VÅRE MENIGHETER:

DEN LUTHERSKE KIRKE I MOLDE

Den lutherske kirke i Molde har oppstart søndag 20. august 2023 kl 11:00, og vil i første omgang ha sine gudstjenster i Adventkirkens lokaler på Frænavegen 5. Det blir samlinger omtrent annen hver uke. Gudstjenestene annonseres i kalenderen (Se kolonnen til høyre) og på facebook.

Illustrasjonsbilde: Joachim Koehler @ Wikimedia. CC 4 SA. Bildet er bearbeidet.

Ansvarlig prest

Torkild Masvie er ansvarlig prest for menigheten i Ålesund.

E-post: torkild.masvie@lkn.no
Telefon: +47 986 43 404

Den 13. august blir Kjetil Homdal ordinert i Mortensrud kirke. Han vil deretter gjøre ett års tjeneste som vernepliktig feltprest, før han tar over stillingen som sokneprest i Den lutherske kirke i Ålesund og i Molde. Vinteren 2023–2024 blir menigheten betjent av tilreisende prester fra kirkesamfunnet.

På kalenderen

Hvordan finner du oss?

Vi samles i lokalene til Adventkirken Molde på Frænavegen 5.