Hopp til innholdet

VÅRE MENIGHETER:

NORGGA LUTHERÁLAŠ GIRKU

DEN LUTHERSKE KIRKE I KAUTOKEINO og VEST-FINNMARK

Den lutherske kirke i Vest-Finnmark og Kautokeino har gudstjenester, hovedsakelig på samisk i egne lokaler i Kautokeino, samt ulike kirkelokaler i Vest-Finnmark. Fra høsten 2023 blir det månedelige gudstjenester.

Gudstjenester og «Lohkan» annonseres lokalt, på menighetens facebookside og i kalenderen på denne siden. Det finnes i tillegg en liste hvor gudstjenester kunngjøres på mail/sms. Ta kontakt på post@lkn.no for mer info.

Gudstjenester i Alta annonseres også her på siden.

Se mer info om Kvitkirka i Kautokeino nedenfor.

Prestekandidat

Det er med glede vi kan melde at Gunstein Innvær er kandidat til soknepreststillingen i Den Lutherske Kirke i Kautokeino (Kvitkirka) fra sommeren 2025. Vinteren 2023/2024 skal han fullføre mastergrad i teologi ved Fjellhaug før han, kona Helene og baby drar til Concordia Seminary Ft. Wayne der han tar sin andre teologiske mastergrad vinteren 2024/25. Etter 6 års teologiske studier vil familien flytte til Kautokeino der oppstarten av prestetjenesten går samtidig med samisk språkstudier. Helene Lillestøl Innvær er lærer og har alt vært i kontakt med skolen i Kautokeino om hva lærerbehovet er.

Vanligvis kunngjøres plassering av prester kun måneder før ordinasjon, men på grunn av det mer omfattende krav til språkstudium i denne stillingen så kreves det at både kommende prest og biskop er samstemmige tidlig om hvor tjenesten skal skje.

Frem til Innvær er på plass som sokneprest i Kautokeino vil biskopen sørge for at han selv og noen av kirkens prester vil holde gudstjenester i Kvitkirka. Kommende høst 2023 og vår 2024 vil Gunstein Innvær komme noen ganger til Kautokeino for menighetspraksis og blir mer kjent med menigheten. Med så tidlig varsel er dette en melding om intensjonen til familien Innvær og Den Lutherske Kirke i Norge og Island. Nå legges planene, vel vitende om at i et 2-årsperspektiv kan ting skje som justerer planene.

På kalenderen

Her finner du oss

Kvitkirka i Kautokeino

Kvitkirka. Foto: Olav Berg Lyngmo

Hvitkirka er menighetens lokale i Kautokeino. Bygget ble først kjøpt og brukt som lokalt bedehus fra 1998. I årene 2001-2007 ble det trinnvis pusset opp og utvidet med nye toaletter, ekstra møtesal og mulighet til overnatting. Dette ble gjort ved hjelp fra venner i Norge og USA, samt med stor dugnadsinnsats. Altertavle, alterring og døpefont stammer fra DELK-menigheten Klepp kirke i Ramnes i Vestfold. Tårnspiret er tegnet av diakon Asbjørn Hunnes og laget på Tveit Smie i Gudbrandsdalen. Det symboliserer løse- og bindenøkkelen (Johannes 20, 19-31). Domsøndag 25. november 2007, ble Kvitkirka vigslet av biskop Børre Knudsen.

Selve kirkerommet har plass til over 100 personer, i tillegg til ekstraplasser i møtesalen, som er på 70 kvm. Kirken har en liten leilighet på 30 kvm.

Når kirken ikke er i bruk av LKN, leies den ut rimelig. Ta kontakt på kvitkirka@lkn.no. Kalenderen nedenfor viser de tidspunkt hvor kirken er opptatt.