Hopp til innholdet

VÅRE MENIGHETER:

DEN LUTHERSKE KIRKE I LOFOTEN

Den lutherske kirke i Lofoten har gudstjenester i lokalene til Frelsesarmeen i Svolvær. Gudstjenestene annonseres i kalenderen og på facebook.

Menighetsrådsleder og lokal kontakt er Hans S. Josefsen.

Sokneprest

Markus Snellman er sokneprest i Den Lutherske kirke i Lofoten, Ofoten og Harstad. Markus har mastergrad i teologi og misjon fra Fjellhaug Internasjonale Høgskole, noe som inkluderer et år med utvekslingsstudier (med ferdig M.A. grad) ved Concordia Theological Seminary i Ft. Wayne. Han bor i Narvik sammen med sin kone Nora og sønnene Noah og Josef.

E-post: markus.snellman@lkn.no
Telefon: +47 46504408

På kalenderen

Hvordan finner du oss?

Lokalene til Frelsesarmeen, hvor vi har gudstjenester, ligger ved Sivert Nilsens gate 15, 8300 Svolvær.