Hopp til innholdet

VÅRE MENIGHETER:

MESSIASKIRKEN I OSLO

Messiaskirken er den første menigheten som ble grunnlagt i Den lutherske kirke i Norge og også den største. Menigheten har funksjon som domkirke for kirkesamfunnet og har livestreaming av gudstjeneste hver uke.

Bibel og fellesskap

Messiaskirken tilbyr ulike typer fellesskap i tillegg til gudstjenestene. Vi har bibeltimer, ulike bibelgrupper, søndagsskole (opp til 9 år) og ungdomsgruppe (fra 10 år og oppover). Søndagsskolen samles under prekenen, mens ungdomsgruppen samles under kirkekaffen.

Sokneprest og prestekandidat

Sakarias Ingolfsson tjener som sokneprest i Messiaskirken og som studieleder i Ad-Fontes pastorutdannelsen. Sakarias har mastergrad i teologi og misjon fra Fjellhaug internasjonale høgskole og en Master of Sacred Theology (STM) grad fra Concordia Theological Seminary i Ft.Wayne. Han har jobbet flere år som områdearbeider og forsamlingsleder i NLM. Sakarias bosatt i Spydeberg. Han er gift med Margrethe og har tre barn. 

E-post: sakarias.ingolfsson@lkn.no. Telefon: 976 19 658.

Håvard Evensen er kapellan i Oslo og stiftskapellan i LKN. Stillingen blir delt mellom å holde gudstjenester i Oslo og bistå med prestehjelp i LKNs andre menigheter. Håvard gjør for tiden ferdig mastergrad i teologi og misjon fra Fjellhaug Internasjonale Høgskole, noe som inkluderer et år med utvekslingsstudier (inkl. ferdig M.A. grad) ved Concordia Theological Seminary i Ft. Wayne.

Messiaskirkens historie

Messiaskirkens startet i 2005, først som et husfellesskap i Oslo, deretter som en gudstjenestefeirende menighet i sentrum av byen. Messiaskirken er utspringet til kirkesamfunnet Den lutherske kirke i Norge (LKN), som ble registrert i 2006.

Menigheten leide lenge lokaler i Høgskolen i Staffeldtsgate (nå NLA Høgskolen Oslo), og flyttet i september 2018 til Adventkirken på Ulsrud. Her leier vi kirke og menighetssal til gudstjenester og bibeltimer, samtidig som vi og LKN har kontorer her.

På kalenderen

Hvordan finner du oss?

Du finner Messiaskirken i lokalene til Adventkirken på Ulsrud, John G. Mattesons vei 11, 0687 Oslo.

Det er enkelt å komme seg til kirke med T-Bane. Ta linje 3, og gå av på Ulsrud. Derifra er det 400 meter å gå.