Hopp til innholdet

VÅRE MENIGHETER:

DEN LUTHERSKE KIRKE I OFOTEN OG SØR-TROMS

Den lutherske kirke i Ofoten og Sør-Troms har ukentlige gudstjenester i Hergot kapell utenfor Narvik. Gudstjenestene annonseres i kalenderen og på facebook.

Sokneprest

Markus Snellman er sokneprest i Den Lutherske kirke i Ofoten, Lofoten og Harstad. Markus har mastergrad i teologi og misjon fra Fjellhaug Internasjonale Høgskole, noe som inkluderer et år med utvekslingsstudier (og ferdig M.A grad) ved Concordia Theological Seminary i Ft. Wayne. Han bor i Narvik sammen med sin kone Nora og sønnene Noah og Josef.

E-post: markus.snellman@lkn.no

Telefon: +4746504408

På kalenderen

Hvordan finner du oss?

Hergot kapell, hvor vi har gudstjenester, ligger ved Tyttebærvik 29, 8519 Narvik. Og Narvik Pinsekirke ligger ved Brugata 2B, Narvik sentrum.