Hopp til innholdet

VÅRE MENIGHETER:

DEN LUTHERSKE KIRKE I OFOTEN OG SØR-TROMS

Den lutherske kirke i Ofoten og Sør-Troms har gudstjenester i Hergot kapell utenfor Narvik. Gudstjenestene annonseres i kalenderen og på facebook.

Ansvarlig prest

Eirik-Kornelius Garnes-Lunde er ansvarlig prest for menighetene i Ofoten og i Lofoten. Vanligvis holdes gudstjenester begge plasser samme helg.

E-post: eirik-kornelius.garnes-lunde@lkn.no
Telefon: +47 938 31 305

Den 13. august blir Markus Snellmann ordinert i Mortensrud kirke. Han vil deretter ta over stillingen som sokneprest i Den Lutherske kirke i Ofoten og Lofoten. Markus gjør for tiden ferdig mastergrad i teologi og misjon fra Fjellhaug Internasjonale Høgskole, noe som inkluderer et år med utvekslingsstudier ved Concordia Theological Seminary i Ft. Wayne.

På kalenderen

Hvordan finner du oss?

Sjømannskirken, hvor vi har gudstjenester, ligger ved Kongensgate 1, 8514 Narvik.